Kamerat- får alle til å føle seg integrert og ivaretatt sosialt

Allsidighet- presiserer viktigheten av en god basistrening

Mestring- tilpasset læringsmiljø slik at alle opplever mestring

Energi- styrke, spenst, hurtighet, kondisjon

Respekt- empati, høflighet, oppdragelse

Ansvar- autonomi, påvirkning på egen situasjon

Trygghet- en forutsetning for å kunne utvikle seg